Vương Phi Xuyên Qua,Vương Gia Đừng Ngược.

Vương Phi Xuyên Qua,Vương Gia Đừng Ngược.

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Minh họa: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện Nhà Mêy
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: Đang cập nhật
Tổng lượt xem: 48
Thể loại:

Thời điểm Thẩm Thanh Nghi sắp kết hôn với vị hôn phu của mình thì bị tiểu tam đâm chết.Linh hồn cô được trùng sinh tại một thời không khác,đặc biệt tại nơi đây cô có một vị hôn phu. Người này có tên là Dung mạo giống Vị Hôn Phu kiếp trước của cô.Chỉ là ở đây trong lòng vị hôn phu chính là tiểu tam kiếp trước.